Medicinski tim

Prof. dr. sc. Marko Duvnjak, primarius

Prof. dr. sc. Marko Duvnjak, primarius

 • specijalist interne medicine i uže specijalizacije iz gastroenterologije i hepatologije
 • predstojnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB “Sestre milosrdnice“, Zagreb
 • redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu
 • gostujući profesor u SAD-u, znanstveni savjetnik

Područje interesa:

 • ultrazvuk u dijagnostici bolesti probavnog sustava
 • alkoholna i nealkoholna bolest jetre
 • kronični virusni hepatitisi (hepatitis B i C)
 • upalne bolesti crijeva (Crohnova bolest, ulcerozni kolitis)
 • hemoroidi, divertikuli, polipi i karcinom crijeva
 • bolesti gušterače i žuči
 • gastritisi, ulkusi želuca i dvanaesterca
 • dispepsija

Stručne aktivnosti:

 • Predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva (2000-2003)
 • Predsjednik Hrvatskog ultrazvučnog društva (2005-2009)
 • Organizator više domaćih i europskih stručnih skupova iz područja gastroenterologije i hepatologije
 • Članstvo: Europsko udruženja za bolesti jetre (EASL), Eurpsko društvo za upalne bolesti crijeva (ECCO); Europsko društvo za bolesti gušterače (EPC), Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD), Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologiji (HDUMB)
 • Voditelj referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za oštećenje jetre ksenobioticima
 • Voditelj programa i projekta Ministarstva znanosti iz područja bolesti jetre i metaboličkog sindroma
 • Objavio više desetaka znanstvenih i stručnih članaka i knjiga, posljednja knjiga: Dyspepsia in Clinical Practise (izdavač: Springer, 2010)

Prim. dr. Vladimir Supanc

prim.dr.sc. Vladimir SupancPrim. dr. Vladimir Supanc rođen je 1948. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1974. godine te stekao zvanje doktora medicine. Pripravnički staž proveo je u današnjoj KB „Sveti Duh“ u Zagrebu, a nakon toga je tri godine radio na Internom odjelu OB Sisak. Od 1979. godine zaposlen je u KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu gdje je 1983. godine završio specijalizaciju iz interne medicine, od kada radi na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti. Godine 2000. stekao je titulu primarijusa, a 2002. godine postao je supspecijalist gastroenterologije i hepatologije. Od 1996. do 2002. godine je šef Polikliničkog odjela Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju, a od 2002. do 2013. godine šef Centra intervencijske gastroenterologije u istoj bolnici. Uže područje interesa prim. dr. Supanca je gastrointestinalna endoskopija, bolesti želuca i debelog crijeva, žuči i bilijarnog sustava te gušterače. Autor je velikog broja znanstvenih i stručnih članaka u uglednim hrvatskim i međunardnim časopisima te pozvani predavač na velikom broju stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Prof. dr. sc. Vjeran Nikolić-Heitzler

Prof.dr.sc. Nikolic Heitzler

Suradnik i liječnik Poliklinike Duvnjak je prof.dr.sc. Vjeran Nikolić Heitzler, primarius, specijalista za unutarnje bolesti, subspecijalista kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Renomirani, priznati i vrsni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u području njegove specijalnosti, sa znanstvenim naslovima i radovima te aktivni sudionik i kontinuirane obuke i stručnih skupova, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Voditelj tečaja iz ehokardiografije sa priznatim statusom subspecijalnosti ne samo intervencijskog kardiologa već i ultrazvuka u kardiologiji Europskog kardiološkog društva.

U svom radnom vijeku stekao je veliko iskustvo u zbrinjavanju ambulantnih bolesnika sa znakovima popuštanja srca, liječenju povišenih vrijednosti tlaka, koronarne bolesti, poremećaju srčanog ritma, strukturalnih i upalnih bolesti srca.

Prof.dr.sr. Zdravko Babić, dr. med

Prof.dr.sr. Zdravko Babić, dr. med.Prof.dr.sr. Zdravko Babić, dr. med. pročelnik je Zavoda za intenzivnu kardiološku skrb Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, te nastavnik na Medicinskom i Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je u Zagrebu 20. ožujka 1967. godine gdje je završio osnovnu i srednju medicinsku školu, 1992. godine Medicinski fakultet, 1994. položio je stručni ispit, 2001. specialistički ispit iz interne medicine, a 2007. subspecijalistički ispit iz kardiologije. Magistrirao je 1998., a doktorirao 2010. godine, educirao se i na dva inozemna studijska putovanja na klinikama u Njemačkoj. Dobitnik je Rektorske nagrade za najbolji studentski rad u školskoj godini 1991/1992. Govori engleski i njemački jezik.

Područje stručnog i znanstvenog interesa, ta nastavnog djelovanja doc.dr.sc. Zdravka Babića je kardiologija i interna medicina, osobito intenzivna, invazivna i intervencijska kardiologija, te sportska medicina, osobito sportska kardiologija, a bavi se i ehokardiografskom i drugom neinvazivnom kardiološkom dijagnostikom. Član je Europskog i Hrvatskog kardiološkog društva gdje je u vodstvu Radnih skupina za akutni koronarni sindrom, te kardiologiju rada i sporta. Kao predavač je sudjelovao na više desetaka međunarodnih i domaćih stručnih skupova, kao istraživač na više međunarodnih i domaćih studija, objavio je preko 150 stručnih i znanstvenih radova i sažetaka u različitim međunarodnim i domaćim stručnim i znanstvenim časopisima i ostalim publikacijama s više desetaka citata. Recenzent je u više domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih časopisa, te autor više poglavlja u stručnim knjigama i udžbenicima. Predsjednik je Zdravstvene komisije Hrvatskog ragbijaškog saveza i jedan od liječnika ragbi reprezentacije Hrvatske.

Prim. dr. sc. Alen Bišćanin, dr.med.

Prim. BišćaninPrim. dr. sc. Alen Bišćanin rođen je 1972. godine u Ogulinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Tijekom studija bio je demonstrator na Katedri za fiziologiju i Katedri za patofiziologiju. Od 1999. do 2003. godine specijalizirao je internu medicinu u KBC „Sestre  milosrdnice“ u Zagrebu.        Poslije  specijalizacije do 2008. godine  radi kao internist u OB Ogulin, a od 2008. godine zaposlen je na Zavodu za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. U veljači 2011. godine položio je subspecijalistički ispit iz gastroenterologije i hepatologije. U travnju 2014. godine stekao je  zvanje doktora znanosti, a 2016.godine je izabran za višeg asistenta na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2012. godine bio je na usavršavanju iz gastroenterološke  endoskopije kod profesora P. Malfertheinera na Sveučilišnoj klinici „Otto-von-Guericke“ u Magdeburgu, a osim toga  sudjelovao je  aktivno na više domaćih i međunarodnih kongresa. Autor je velikog broja znanstvenih i stručnih članaka u uglednim hrvatskim i međunardnim časopisima, te pozvani predavač na velikom broju stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Jure Erceg, dipl. med. teh.

Jure Erceg, dipl. med. teh.

 • Glavni tehničar Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice

Radno iskustvo:

 • 1989-1992 Institut za dijabetes “Vuk Vrhovec” u Zagrebu
 • 1992-2006 KBC Sestre milosrdnice, Interna klinika, Zagreb
 • 1998 Specijalističko usavršavanje endoskopije u gastroenterologiji kod prof. Soehendre, Hamburg
 • 1993-2018 Glavni tehničar zavoda za gastroenterologiju KBC Sestre milosrdnice